บุคคลทั่วไป


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พร้อมให้บริการสมาชิกของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วย การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลที่ผู้ใช้ทั่วไปสนใจ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติพระบิดา

ประวัติมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริการชุมชน

แผนที่และเส้นทาง

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตหาดใหญ่  
วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา