งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีโรงอาหารไว้สำหรับบริการนักศึกษา โดยจะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 07.00-17.00 น. มีบริการทั้ง ข้าวแกง อาหารตามสั่ง และอาหารมุสลิม พร้อมเครื่องดื่มไว้ให้ลิ้มลองกันมากมาย และที่สำคัญ ราคาถูกด้วย

ห้องเรียน มอ. ตรัง

บรรยากาศในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลากหลายรสชาติ ห้องเรียนก็มีหลายขนาด ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก มีเครื่องปรับอากาศให้พร้อมเสร็จ ให้นักศึกษานั่งเรียนกันอย่างสบาย ๆ

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มุ่งเน้นสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการดำเนินงานในการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และ เข้าสู่การบริการในระดับสากล บริการของห้องสมุด วันและเวลาทำการ

     - ยืม คืน หนังสือ วารสาร เทป ซีดี เปิดภาคเรียน
     - บริการตอบคำถามและช่วยเหลือในการค้นคว้าหาความรู้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-18.30 น.
     - บริการฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-17.00 น.
     - บริการวีดีโอออนดีมานด์ ปิดวันนักขัตฤกษ์
     - บริการอินเทอร์เน็ต ปิดภาคเรียน
     - บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บ OPAC วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
     ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
     ภาคเรียนฤดูร้อน
     วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
     วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00-14.00 น.
     ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ห้องคอมพิวเตอร์ ม.อ. ตรัง

ม.อ. ตรังมีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการ 5 ห้องด้วยกัน จำนวนคอมพิวเตอร์ประมาณ 300 เครื่อง ซึ่งใช้ในการเรียนการสอน และเปิดให้บริการนักศึกษานอกเวลาราชการ คือในวันธรรมดา จะเปิดให้บริการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 16.30-24.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. และหยุดให้บริการในวันนักขัตฤกษ์ และช่วงการสอบ

รถรับส่งนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ได้จัดบริการรถไว้สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้งาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ตู้ ATM ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ได้ให้บริการ ตู้ ATM สำหรับนักศึกษาได้ใช้งาน ซึ่งจะอยู่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับตู้บริการนั้นเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการ ฝาก-ถอน เงิน และชำระค่าบริการต่างๆ