เชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่ ขอเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การปฏิรูปประเทศไทยกับการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันในประชาคมโลก" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 (NCAM6th 2014) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 8.30-11.30 น. โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณดิสรัตน์ ส่งเสริมศรี โทรศัพท์ 074-287854 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2557

    กำหนดการงานประชุมวิชาการฯ
  • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
  • 09.00-11.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
  • 11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
  • 12.30-17.15 น. การนำเสนอผลงานวิจัย มอบรางวัล และเกียรติบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณวุฒิพงศ์ หว่านดี 074-287840 fms-ncam@group.psu.ac.th ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : http://www.fms.psu.ac.th/ncam2014/