เชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Infographic สื่อแห่งอนาคต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Infographic สื่อแห่งอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวมี 2 รอบดังนี้

  • 29 เมษายน 2557 : รอบสำหรับบุคลากร
  • 30 เมษายน 2557 : รอบสำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 350 บาท / 1 ท่าน บุคลากรมอ. ฟรีค่าลงทะเบียน ณ BSc 0407 ห้องปฎิบัติการทางสื่อประสม ชั้น 4 อาคาเรียนและปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่ http://ict.sci.psu.ac.th/register/login.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ict.sci.psu.ac.th/