เชิญร่วมงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม”

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดโครงการ n6344_Doc.pdf
รายละเอียดกำหนดการn6344_Program.pdf