ม.อ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 22 ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยมี ดร.พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และ เอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้มีความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในโอกาสต่างๆ ด้วยดีเสมอมา