เชิญร่วมงาน " วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ปี 2557 "

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ปี 2557" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยได้รับเกีตรติจากนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้โดยมีบริษัท ห้างร้านเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 115 บริบัท มีตำแหน่งงานมากกว่า 5000 อัตรา วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิต เพิ่มโอกาสในการทำงานของบัณฑิต สร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและเพื่อให้บริการจัดหางานแก่ชุมชน