ขยายเวลาส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายพร้อมข้อคิด “@PSU… LIFE STYLE = LIFE SKILL”

ขยายเวลาส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายพร้อมข้อคิด “@PSU… LIFE STYLE = LIFE SKILL” เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดโหวตรางวัล Popular Vote : 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/files/n6271_n140207_15..png