เชิญร่วมกิจกรรม "รัก(ษ์)สยามเท่าฟ้า หรรษากับอาหารนานาชาติ"

ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "รัก(ษ์)สยามเท่าฟ้า หรรษากับอาหารนานาชาติ" และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ "รักษ์สยาม" โดย คุณแดเนียล เฟรเชอร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00-15.30 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดกำหนดการ http://www.psu.ac.th/sites/files/n6269_n140207_03.png