เชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ เป็นต้น

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 2 คน ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) และประเภททีมเยาวชน 3 คน สำหรับประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุทธนา พิมพ์พงศ์ สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-287511