อาจารย์/บุคลากร

งานประกันคุณภาพ

เว็บไซต์ http://qa.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

     สำนักงานประกันคุณภา

หน่วยงานมหาวิทยาลัย


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งขึ้น 4 วิทยาเขตและ 1 เขตการศึกษา จึงทำให้มีหน่วยงานสังกัดในแต่ละวิทยาเขตเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดแบ่งตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลทันตกรรม

ที่ตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ 074-287620, 074-287630 สายภายใน 7620, 7630

ข่าวสาร

นักศึกษาเภสัช ม.อ. ได้คะแนนสูงสุดการสอบความรู้วิชาชีพเภสัชกรรม ปี 51

ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ของสภาเภสัชกรรมซึ่งสอบเมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2551 มีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าสอบ 2 หลัก

ขอเชิญเข้าร่วมงานม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ปี 2551

08/18/2008 00:00

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ ปี2551 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเ

Syndicate content