บุคคลทั่วไป

การบรรยายพิเศษเรื่อง"โลกร้อน...มหันตภัยใกล้ตัว" โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

08/27/2008 10:00

พราะปัญหาโลกร้อนใกล้ตัว…กว่าที่คุณคิด เนื่องในโอกาสงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2551 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้ห่วงใยสิ่งแวดล้อมทุกท่านเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “โลกร้อน…มหันตภัยใกล้ตัว” โดย ดร.

เสวนาทางวิชาการ "100 ปี ชาตะกาล ม.ร.ว.นิมิตมงคล นวรัตน"

08/28/2008 08:30

ด้วยภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดเสวนาทางวิชาการ “100 ปี ชาตะกาล ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน : นักคิดคนไทย” วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขอเชิญน้องๆ ที่เรียนในชั้น ประถม4 ถึง มัธยม 6 ร่วมสร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16

08/16/2008 08:00

ขอเชิญ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ชวนน้องๆ ที่เรียนในชั้น ประถม4 ถึง มัธยม 6 ร่วมสร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 ประกอบด้วยการประกวดวาดภาพ 3 ระดับ คือ 1)

การบรรยายพิเศษด้านสุขภาพในหัวข้อ :วิถีไท..วิถีการกินอยู่อย่างเท่าทัน "กินอยู่อย่างไทย สุขใจไกลโรค"

08/02/2008 13:00

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเข้าฟังการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพในหัวข้อ : วิถีไท..วิถีการกินอยู่อย่างเท่าทัน “กินอยู่อย่างไทย สุขใจไกลโรค” โดย นพ.เปี่ยมโชค ชล

ตระกูลอรรถกระวีสุนทร บริจาคเงิน 2 ล้านบาทแก่ ม.อ.


คุณเหมาะโชค อรรถกระวีสุนทร บุตรชายคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงิน จำนวน 2 ล้าน แก่รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบ

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน”

07/31/2008 11:00

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน” วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ชาวม.อ. ใครอยากทัศนศึกษาฟรียกมือขึ้น

08/13/2008

ถ้าคุณเป็นชาว ม.อ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์หรือนักศึกษา ไม่จำกัดคณะ สาขาและชั้นปี ไม่ว่าจะเป็น ป.ตรี ป.โทหรือ ป.เอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษาในโครงการ……….

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีโรงอาหารไว้สำหรับบริการนักศึกษา โดยจะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น.

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ห้องสมุด

     ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาควมรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หร
Syndicate content