นักวิจัย

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม

สำหรับ
เว็บไซต์ :  www.poptec.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นควา

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยด้านพลังง

ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย

08/18/2008 08:00

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมอบรม ในหัวข้อ “พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยช่วยลดภาวะโลกร้อน” ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2551

ขอเชิญเข้าร่วมงานม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ปี 2551

08/18/2008 00:00

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ ปี2551 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเ

ตระกูลอรรถกระวีสุนทร บริจาคเงิน 2 ล้านบาทแก่ ม.อ.


คุณเหมาะโชค อรรถกระวีสุนทร บุตรชายคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงิน จำนวน 2 ล้าน แก่รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบ

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน”

07/31/2008 11:00

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน” วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ชาวม.อ. ใครอยากทัศนศึกษาฟรียกมือขึ้น

08/13/2008

ถ้าคุณเป็นชาว ม.อ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์หรือนักศึกษา ไม่จำกัดคณะ สาขาและชั้นปี ไม่ว่าจะเป็น ป.ตรี ป.โทหรือ ป.เอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษาในโครงการ……….

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีโรงอาหารไว้สำหรับบริการนักศึกษา โดยจะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น.

Syndicate content