นักศึกษา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551

06/12/2008 13:00

        วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 51 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธีการ พบกัน ณ โรงยิมเนเซียมก่อน จะมีการบริการรถรับส่งไปยังศูนย์ประชุมฯ พบกันที่โรงยิมฯ เวลา 12.00น.

 

แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย

  • สำหรับนศ.มุสลิม พบกันที่โรงยิมเนเซียม เวลา 13.00 น.
  • สำหรับของนศ.คริสเตียน พบกัน ที่ห้องประชุม สนอ. 210 ตึกสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00น.

 

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

ที่อยู่: สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์/ โทรสาร: +66(0) 7428

ระบบสารสนเทศออนไลน์


สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์

ข้อมูลการศึกษา


การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของการศึกษาและการประกอบอา

หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อกา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาต

สวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริการและสวัสดิการที่ หลากหลายด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรม ข้อมูลในหัวข

ระบบ LMS@ PSU

สำหรับ
เว็บไซต์ http://lms.psu.ac.th/

ระบบ LMS@PSUเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์

แหล่งงาน

สำหรับ
เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/jobssearch

เว็บไซต์ PSU Job Search เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่พัฒนาขึ้นมาสำ

Syndicate content