นักศึกษา

การบรรยายพิเศษเรื่อง Electrospinning :Fundament and Application

07/03/2008 14:00

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Electrospinning : Fundament and Application โดย รองศาสตราจารย์  ดร.

การอบรมรุ่นที่ 3 โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 3”

06/21/2008 09:30

บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยภูมิภาคต่างๆ เพื่อใ

แนะนำงานวิจัย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำงานวิจัย “ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต” ของ สุร

E-book ทางด้านคณิตศาสตร์ ใช้งานได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น !!!

        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำ SIAM ebooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 300 เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathemati

ประกาศการเข้าชั้นเรียนรายวิชา 890-100 (Preparatory Foundation English)

        รายวิชา 890-100 เข้าชั้นเรียนในช่วง 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา และอีก 1 ครั้งก่อนสอบกลางภาคเท่านั้น

น.ศ.วิทยาการสื่อสาร คว้าชัย ประกวดแผนพีอาร์ ที่ ม.กรุงเทพ

        นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจัดโดย ภาคว

คอมฯ แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รางวัลที่ 3 ในแข่งขันระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award ภายในงาน i-CREATe 2008 จาก ผลงานคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ โดยมี ผศ

อาจารย์ภาควิชาฯ เครื่องกลได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร

        รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร และจะเข้ารับรางวัลในงา

งานสัมมนา "บาร์แคมป์สงขลา"

06/28/2008 10:00

BarcampSongkhla เป็นงานสัมมนานอกกรอบที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนที่สนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://barcampsongkhla.org/th

วัน: วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551

เวลา: 10.00 น. - 18.00 น.

สถานที่: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Syndicate content