นักศึกษา

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์


สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ (เดิม) หลังหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
เบอร์โทรติดต่อ : 08-7630-5995
โทรสาร : 0-7455-8941

ทดสอบระบบ

บางตำนานกล่าวว่ากุหลาบเกิดจากการชุมนุมของบรรดาทวยเทพ เพื่อประทานชีวิตใหม่ให้กับนางกินรีนางหนึ่ง ซึ่งเทพธิดาแห่งบุปผาชาติ หรือ คลอริส บังเอิญไปพบนางนอนสิ้นชีพอยู่ ในตำนานนี้กล่าวว่า อโฟรไดท์ เป็นเทพผู้

แบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


สำนักงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ตึกทรงสี่เหลี่ยม ชั้น 12
เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2831

คณะวิศวกรรมศาสตร์



เว็บไซต์  :  http://www.coe.phuket.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการขยายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาหาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

Syndicate content