ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำระเหยตัว ครั้งที่ 16/2554

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ ตามรายการดังนี้

ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2554

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำวิทยาศาสตร์ จำนวน 3,000 หลัง (รายละเอียดคุณลักษ

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)มีความประสงค์จะสอบราคาประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายพระปณิธานบริเวณข้างอนุสาวรีย์พระบิดา

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายพระปณิธานบริเวณข้างอนุสาวรีย์พระบิดา ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หลายรายการ มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 33 รายการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 33 รายการเช่น เครื่องดูดฝุ่น โทรศัพท์ จอคอมพิวเตอร์

ม.อ.สุราษฎร์ ฯ ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ ครั้งที่ 14/2554

ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับให้บริการในห้องสมุด รายการตู้ล็อกเกอร์สำหรับฝากสัมภาระ จำนวน 5 ตู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ม.อ.ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ Internetจำนวน 1 ระบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet Leased Line) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักทรัพยากรกาเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหลงฯ จำนวน 1 รายการ โดยยื่นซองสอบราคา ในวันที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้อง Lab Maxillofacial ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีกำหนดการดังนี้

Syndicate content