ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ Antihemophilic factor (Human Coagulation Factor VIII) 250 IU/vial จำนวน 1,500 ขวด

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์
จำนวน 8 รายการ คือ

ม.อ.สุราษฎร์ ฯ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างลานกิจกรรม ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริเวณเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย ณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครผู้เข้าประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เบเกอรี่และอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้เข้าประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เบเกอรี่และอาหารในคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการยื่นซองประกวดราคา ประเภทอาหารที่รับสมัคร คือ กาแฟสด เค็กเบเกอรี่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ รับเอกสาร/ยื่นซองสอบราคา : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธ.ค.

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2/2555

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จและอื่น ๆ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ เข้าจำหน่ายอาหารในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ ประเภทของร้านจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารปรุงสำเร็จและอื

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ครั้งที่ 1/2555

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 15 เครื่อง ตามรายการดังนี้

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานสวนและสนาม

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมางานสวนและสนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Syndicate content