ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ครั้งที่ 8 / 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดานขนาด 16 นิ้ว จำนวน 130 เครื่อง และพัดลมโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว จ

สอบราคาจ้าง(วัสดุ)ครั้งที่ 7/2555 การจ้างทำปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา มอ.,เข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา มอ.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ Honda แบบ Civic 1590 ซีซี เลขทะเบียน ง 0

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 87 ชุด

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 87 ชุดกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 –1

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครั้งที่ 6/2555

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้อง จำนวน 2,700 เหรียญ และบัตรประจำตัวพร้อมสายคล้อง จำนวน

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคณะนิติศาสตร์,อาคารเศรษฐศาสตร์และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซ่อมแซมอาคารคณะนิติศาสตร์,อาคารเศรษฐศาสตร์และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดให

ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 4/2555 แท่นรับเหรียญรางวัล จำนวน 2 แบบ จำนวน 78 ชุด

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแท่นรับเหรียญรางวัล จำนวน 2 แบบ จำนวน 78 ชุด (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื

แก้ไขประกาศและเอกสารประกาศสอบราคางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา บ้าน 6/1-6/48

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานเปลี่ยนมาตรวัดบ้าน 6/1-6/48 โดยกำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามประกาศวันท

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆในศูนย์อาหารโรงช้าง,โรงอาหารมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา

ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัย และในบริเวณหอพักนั

คณะนิติ ฯ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณอาคารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทกาแฟ จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคารคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2555 ผู

Syndicate content