ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 10 / 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 46 ชุด และคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 4 รายการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 4 รายการ
กำหนดยื่นซองสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 9 /2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 78 ชุด และคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื

ประกาศประกวดราคาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้งระยะที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless Network) พร้อมติดตั้งระยะที่ 2 ดังประกาศมหาวิทยาลัยสง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 15/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อนสร้างลานจอดจักรยานยนต์ บริเวณประตูศรีทรัพย์วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ ครั้งที่ 15/2555

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องแกสโครมาโตกราฟฟี่ จำนวน 1 เครื่อง

คณะศิลปศาสตร์ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 - 26 เมษายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าขนาดกว้าง 22.5 นี้ว จำนวน 1 เครื่อง

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีมีรายละเอียดดังนี้

Syndicate content