ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2556 การซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ รายการลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด

คณะเภสัชศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑืวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้แช่เย็น -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ชุด เป็นของใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ประกาศสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 คือ วันศุกร์ที

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสงค์จะประกาศสอบ ราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2

คณะแพทยศาสตร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://medinfo.psu.ac.th/index2.php

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมทางไกล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ ครั้งที่ 26 / 2555 ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริเวณเขาท่าพระ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีความประสงค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet Leased Line) จำนวน 1 ระบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet Leased Line) จำนวน 1 ระบบ ตามรายการ ดังนี้ บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา ซึ่งประกอบด้วย อาคารกีฬาและน้นทนาการ 4 ชั้น อาคารอเนกประสงค์ อาคารสระว่ายน้ำและสนามฟุตบ

ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ ครั้งที่ 23/2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ ครั้งที่ 23/2555 โดยประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมทางไกล (ระบบ Vidyo Desktop) รายการชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกร

Syndicate content