ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนสายเมนแรงต่ำโรงผลิตน้ำประปา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนสายเมนแรงต่ำโรงผลิตน้ำประปา ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.finance.psu.ac.th/finance.psu.ac.th/data/stock/prapa%20low%20...

คณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 43 รายการ

ด้วยหน่วยธุรการ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศขาย ทอดตลาดพัสดุ จำนวน 43 รายการ
ดูีรายละเอียดได้ที่ http://www.psu.ac.th/images/stories/news/2551/med_15_12.pdf

คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์“ เครืองระเหยแห้งสุญญากาศ” และ “เครื่องสกัดสมุนไพร”

คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์“ เครืองระเหยแห้งสุญญากาศ” และ “เครื่องสกัดสมุนไพร”
อ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.ttmed.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=73

Syndicate content