ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวั

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2556 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมแบบปรับเปลี่ยนได้พร้อมเก้าอี้ ขนาด 50 คน จำนวน 1 ชุด

บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมแบบปรับเปลี่ยนได้พร้อมเก้าอี้ ขนาด 50 คน จำนวน 1 ชุด ตามประกาศสอบเลขที่ 3/2556

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองกำลังไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก จำนวน 21 ชุด (รา

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. พร้อมงานครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารเดิม

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เป็นอาคารสำนักงาน คสล.

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 10 รายการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง รวมจำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและอุปกรณ์ติดตั้ง

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและอุปกรณ์ติดตั้ง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2556 ในวันเวลาราชการ

รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ท

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มแฟลต อ.9 ห้อง A3 A8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มแฟลต อ.9 ห้อง A3 A8 ตำบล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสอบราคาซื้อพัสดุ คร้ังที่ 7/2556

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องอัดเบ้า จำนวน 1 เครี่อง เครื่องอัดยาง จำนวน 1 เครี่อง

Syndicate content