ข่าวประกวดราคา

คณะเศรษฐศาสตร์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ซี่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 11/2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 66 ชุด (ราคากลางชุดละ 18,000.00 บาท)

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 67 เครื่อง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 67 เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 2 / 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน

ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต จำนวน 2 รายการ ดังนี้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 128 รายการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 128 รายการ เช่น เก้าอี้ โปรเจคเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ

แจ้งสอบราคาถ่ายภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 15 และวันจันทร์ที

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 9 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภั

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 8 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 ชุด (ราคากลางชุดละ 400,000.00 บาท)

หอสมุดฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์

Syndicate content