เรื่องเด่นแนะนำ

เน้น 4 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ม.อ. ปี 55-58 “มั่นคง ม.วิจัย PSU System และ พร้อมสู่ AEC”

สภามหาวิทยาลัยรับทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในอีก 4 ปีที่จะเน้นความมั่นคงด้านคุณภาพวิชาการ การเงิน การวิจัย เ

“ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข” ปูชนียบุคคลของม.อ. ผู้ควรค่าแก่การเชิดชู

เสียงบทสวดบวงสรวงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณลานหน้าอาคารสตางค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะประกอบพิธี

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตปีการศึกษา 2554

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ จากกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุ

องค์การอนามัยโลกตั้งหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการอบรมและวิจัยด้านระบาดวิทยา

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและผลิตน

อธิการบดี ม.อ.วางเป้าสู่ 1 ใน 10 ม.วิจัยอาเซียนที่เป็นที่พึ่งของชุมชน

ในการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการวิจัยของมอ.ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้” ในงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เมื่อ

“ธีระพงศ์ จันทรนิยม” กับรางวัล “การบริการดีเด่น” จาก ปขมท.จากประสบการณ์ 16 ปี ในการนำความรู้เข้าถึงชาวสวนปาล์ม

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ที่ทุกวันนี้ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศโดยจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการ

ม.อ. เดินหน้าศึกษา “ทุ่งกังหันลมเกาะใหญ่” เปิดเวทีฟังเสียงคนในท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าศึกษาโครงการทุ่งกังหันลมเกาะใหญ่ จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเสวนาเ

อธิการบดีให้นักศึกษาใหม่ภูมิใจในสถาบัน เปรียบวิทยาเขตเหมือนพี่น้องที่ต้องดูแลกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา

“ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด” ม.อ.ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นชุดตรวจว

Syndicate content