เรื่องเด่นแนะนำ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหาร นักศึกษา เฝ้าฯ ในงาน "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ครั้งที่ 5

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธ

มูลนิธิชัยพัฒนา หนุนศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน ดึง ม.อ.- วิทยาลัยเกษตรตรัง ร่วมเสริมศักยภาพโครงการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามร่วมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมั

ม.อ.โชว์ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรม “ม.อ.วิชาการ” ปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555” เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 เปิดเวทีแสดง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง "กู่เจิง" งานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง "กู่เจิง" ร่วมกับ วงดุริยางค์ราชนาวี พร้อมกับการแสดงอันยิ

ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ปี 54 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ ปอมท.

ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ ผู้ก่อตั้งหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาว

ม.อ. ปัตตานี ลงเกาะบุโหลน วางรากฐาน “การพัฒนาชุมชนโดยชุมชน”

ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาชุมชน เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Syndicate content