เรื่องเด่นแนะนำ

วิศวะ ม.อ. สุดเจ๋ง คว้าแชมป์หุ่นยนต์ ไทยแลนด์ โรบอต แชมเปี้ยนชิพ 2012

นักศึกษา “ทีมดงยาง” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไท

ม.อ.ปัตตานี พร้อมจัดสัมมนาและต้อนรับนักวิชาการมุสลิม ผู้นำศาสนา และรัฐมนตรีจากประเทศมุสลิม รวม 40 ประเทศ

ม.อ.ปัตตานี พร้อมจัดสัมมนาและต้อนรับนักวิชาการมุสลิม ผู้นำศาสนา และรัฐมนตรีจากประเทศมุสลิม รวม 40 ประเทศ ในโอกาสเดิน

ม.แห่งชาติไต้หวันยก ม.อ. นำด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ 193 จาก 300 ของโลก ที่ 37 ของเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมปี 2012 ที่จัดขึ้นโดย National Taiwan University

นักวิชาการ ม.อ.เตือนการเปลี่ยนของอากาศ เริ่มส่งผลต่อพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารของภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปล

มอ.ว สุราษฎร์ธานี ผ่านสภามหาวิทยาลัย หนุนเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทย์-ให้โอกาสคนเก่งได้พัฒนา

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับ

วิทยาเขตตรัง จัด ม.อ.วิชาการ 23-24 พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จะจัดงาน ม.อ.วิชาการ ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 โดยภายในงานประกอบด้

ผลิตภัณฑ์ C - Rice ของ น.ศ.วิทยาศาสตร์การอาหาร ม.อ.ปัตตานี รับรางวัลในงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ที่ สจล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ม.อ. ร่วมกับ สออ. ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (ASAIHL) ณ ประเภทฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย

ม.อ. ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแ

Syndicate content