เรื่องเด่นแนะนำ

มหาวิทยาลัยมีหลายสิ่งที่ท้าทายให้ค้นคว้าศึกษา นักศึกษา ม.อ. ต้อง เก่ง ดี และมีความสุข

ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ศูนย

ม.อ.ปัตตานีเปิดเวทีให้ภาครัฐและประชาชน หาแนวทางสร้างกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ชี้แจงเรื่องสถานที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ได้มีผู้ส่งข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่ศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปเนื้อห

ม.อ.ร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมสุดยอด ม.วิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยทั้ง 7 คลัสเตอร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย แล

ศึกษาศาสตร์เอกประถม - ทันตะ ม.อ. ติด 20 อันดับ คณะ/สาขา แข่งขันสูงสุดใน Admissions 56

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แ

“ม.อ.” ห่วงท่องเที่ยวนำเชื้อราร้ายคุกคาม “กบ” บน “ตะรุเตา” ร่วมนานาชาติปลุกสำนึกอนุรักษ์ และพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ

“ตะรุเตา” เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เทคนิคการแพทย์ ม.อ. ผ่านการรับรองแล้ว คาดอีก 3 ปี เปิดรับป.โท

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ หลังเปิดการเรียนการสอนมา 5 ปี

ม.อ.จับมือศิษย์เก่า ปลูกศรีตรัง 90,000 ต้นทั่วไทย

อธิการบดี ร่วม นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสงขลานครินทร์ แถลงข่าวโครงการรณรงค์ปลูกศรีตรังถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมความส

ม.อ. หนุนงานวิจัยใช้ได้จริง มอบรางวัล “งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประกวดงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่ชุมชนสา

Syndicate content