เรื่องเด่นแนะนำ

นวัตกรรมจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอร่วมชื่นชมยินดีกับความสามารถของคณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กร ศรเลิศล้ำวาณิช รวมทั้งเ

“ หนึ่งในความภาคภูมิใจ ” งานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย

หลังจากที่ชาวม.อได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลที่คณะ นักวิจัยได้รับจากสภาวิจัยแห่งชาติกันมาบ้างแล้ว หลาย ๆ ท่

"สาวเหนือล่องใต้"

“ณ ตอนนี้ฉันขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

“ สาวเหนือล่องใต้ ”การทำกิจกรรมเพื่อสำนักวิจัยและพัฒนา เ

"ผมขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของผม กับงานสร้างหอประวัติ ม.อ."

“ผมขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของผม กับงานสร้างหอประวัติ ม.

ทำทุกวันให้ดี-ทำความดีทุกวัน

ประธรรม แกล้วทนงค์

"ทำทุกวันให้ดี-ทำความดีทุกวัน"

“หลักที่ใช้ในการทำงานทุกวันนี้ ระลึกเสมอว่าต

ผมแบกฝันมาจากดอย

‘ต้นกล้า’

ผมแบกฝันมาจากดอย

‘ชีวิตที่เลือกก้าวสู่ทีมซอฟท์บอล ม.อ.’

ดุษณี โสภณอดิศัย

ชีวิตที่เลือกก้าวสู่ทีมซอฟท์บอล ม.อ.

‘สงขลานครินทร์’สอนให้ฉันเรียนรู้ชีวิต

มะปรางเปรี้ยว@GotoKnow.org

‘สงขลานครินทร์’ สอนให้ฉันเรียนรู้ชีวิต

Syndicate content