เรื่องเด่นแนะนำ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสัตวแพทย์ ม.อ.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสัตวแ

ศูนย์เครื่องมือวิทย์ ม.อ. ตรวจสารตกค้างในข้าว สุ่มตัวอย่างในสงขลา ยืนยันยังปลอด “เมทิลโบรไมด์”

นางสาวพิมพ์พิมล แจ่มจำรัส นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ในช่วงเดือน

ม.อ.ทูลเกล้าถวายดุษฎีบัณฑิตแด่สมเด็จพระเทพฯ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค

ศาสตราจารย์ ท่านใหม่ของ ม.อ. ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระบรมร

ม.อ. เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ทปอ. – สออ. ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2556 และการประชุมสามัญส

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงาน ม.อ.วิชาการ 2556

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ ที่วิทยาเขตภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตล

เชิญฟังบรรยาย ม.ในกำกับ โดย รองอธิการบดีจุฬาฯ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ วิทยาเขตภูเก็ต 29 กรกฎาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิ

Syndicate content