เรื่องเด่นแนะนำ

ม.อ.สุราษฎร์ นำร่องทำถนนยางพาราในวิทยาเขต

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหา

นศ. วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ ฯ

นักศึกษาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพระราชทาน 3 รางวัล จากการแ

“บัณฑิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม” พระโอวาทแก่บัณฑิต ม.อ.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร

ม.อ.วิชาการ 57 โชว์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และงานวิจัยพัฒนาเมืองสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”เพ

รายการ 45 ปี ม.อ. ทาง ช่อง 9 อสมท. ดำเนินการโดย บริษัททีวีบูรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับหลักการที่ให้ บริษัททีวีบูรพา ดำเนินการจัดกิจกรรมในการจ

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 มกราคม 25

ขอเชิญร่วมพิธี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2556

เทศบาลเมืองคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตัก

อก. จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างมาตรฐานให้โอทอป และเอส เอ็มอี

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างมาตรฐานให้โอทอป และเอส เอ็มอี เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงสินค้

ม.อ.เป็นเจ้าภาพ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประ

Syndicate content