ข่าวรับสมัครงาน

คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชานวดไทย คณะก

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินราบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเ

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลสังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาก

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) มีความประสงค์ ขยายเวลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลจำนวน 3 อัตรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง

โครงการวิจัย การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคทริสเตซาในเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง ดังนี้

สถาบันสันติศึกษารับสมัครหรือรับโอนบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครหรือรับโอนบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเลขที่ 2483 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งคณะกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13

Syndicate content