ข่าวรับสมัครงาน

คณะการแพทย์แผนไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 02 นางสาวธนพร อิสระทะ ลำดับที่ 2 เ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาสังศาสตร์ 2 อัตรา และภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา หมดเขตวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์จํานวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์จํานวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอ

คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศราย

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนําส่งยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์จํานวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2468 ปฏิบัติงานประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,890 .-

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม อัตราค่าจ้าง เดือ

คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์-สุขภาพ อัตราเดือนละ 11,890

Syndicate content