ข่าวรับสมัครงาน

คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชานวดไทย คณะก

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,890 บาท เงินค่าครองชี

ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลหลายอัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสอบสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 9 อัตรา มีดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริ

คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชานวดไทย คณะก

รับสมัครบุคคล ตําแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 1 อัตรา

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยตําแหน่ง บรรณารักษ์ตําแหน่งเลขที่ 1095 จํานวน 1 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 16,380.-บาท สังกัดฝ่าย หอสมุดจอห

คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน-บัญชี และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์และเงินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก จำนวน 4 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก (แผนกวิชาภาษาอังกฤษ)จำ

นิติศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หลักสูตร ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้

Syndicate content