ข่าวรับสมัครงาน

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 1.พนักงานเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.

สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงานที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้การสอ

รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2695 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิท

คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัคร บุคคล ตำแหน่งนักวิชการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้สังกัดหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ศูนย์ฯใค

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ดังนี้

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ศูนย์ฯ ตำแหน

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา

สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Syndicate content