ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานเงินรายได้สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1

เชิญร่วมงาน มอ.วิชาการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม ในงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บูธที่ 45

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2320 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยคลัง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเ

คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครหรือ รับโอนบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถาบันสันติศึกษา รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถาบันสันติศึกษา ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,000 - 18,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร

Syndicate content