ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตร MIT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักออกแบบจำนวน ๑ อัตรา

ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบจำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) 1 ตำแหน่ง

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประสงค์รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินตาแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภาควิชาสังคมศา

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ ประจำ

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์(ปฏิบัติงานที่งานผู้รับบริการสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ช่างตัดเย็บ จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ช่างตัดเย็บ (ปฏิบัติงานที่หน่วยเคหะบริการ) จำนวน 1 อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือน

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น พนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Syndicate content