ข่าวการวิจัย

ม.อ. พบความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุการตายของหอยแมลงภู่ที่ตรัง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุดศึกษาการตายของหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงในอำเภอก

ม.อ. ลงนามร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เสนอ 6 กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การศึกษาในภูมิภาค

รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นป

กรรมการส่งเสริมย้ำให้ ม.อ.สร้างชุมชนเข้มแข็งเน้นแข่งกับตัวเอง ตอบโจทย์วิจัยภาคใต้ได้

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ซึ

ม.อ. สมัครร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เสนอ 6 กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การศึกษาในภูมิภาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” โดยเป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการนี้ และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่ามีคุณสมบ

อบต. ท่าข้ามเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไบโอดีเซลของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ม.อ.


CILO นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) แล

สภาธุรกิจใต้หวังม.อ. จัดตั้งศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อพัฒนาฮาลาลในระดับนานาชาติ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำทีมของ อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน รองผู้อำนวยการ

นักวิทยาศาสตร์ ม.อ. พัฒนาเทคนิคพีซีอาร์ วิเคราะห์หาดีเอ็นเอหมูในเนื้อสัตว์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาการตรวจบริการวิเคราะห์ DNA หมูจากเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ แยกความแตกต่างชัดเจนระหว่างดีเอ็นเอหมู กับ สัตว์อื่น เพิ่มความมั่นใ

ขอเชิญชาว ม.อ. ผู้สนใจเข้าร่วมงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2552

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดงาน วันนักวิจัย ม.อ. ขึ้นทุกปี และในปี พ.ศ.

อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดรักษาโรคมือชา ผลงานล่าสุดจาก ม.อ.


คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยกย่องสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Syndicate content