ข่าวการวิจัย

ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านร่วมเสนอโครงการวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับทุนจาก สวก.

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – (สวก.) มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับทุนจาก สวก.

ไทยก้าวสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ IPv6

ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ IPv6 (Internet Protocal version 6)กระทรวงเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ประกาศพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ IPv6 อย่างเป็นทางการในวันที่

คณะทันตแพทย์ ร่วมกับบริษัท GIKO ประเทศญี่ปุ่น เปิดโรงเรียนผลิตช่างทันตกรรมระดับสากล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัท GIKO ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับ Top Five จากประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกันผลิตช่างเทคนิคทันตกรรมซึ่งยังขาดแคลนมากในประเทศไทย โดยรุ่นแรกจ

ม.อ.เผยเป้าหมาย 10 ปี แผนวิจัยแก้ปัญหาชายแดนใต้ หวังการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วางเป้าหมายระยะ 10 ปี นับจากเหตุการณ์เริ่มส่อเค้ารุนแรงขึ้น โดยตั้งเป้ามีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 88

เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

ขอเชิญอาสาสมัคร ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อ้วน อายุ 20- 45 ปี เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยท่านจะต้องกินยาและได้รับการเจาะเลือด ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 1,200 บาท ทั้งหมด 3 ครั

นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และหัวหน้าหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกลุ่ม

ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MoU กับ Harrison Institute ประเทศอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Harrison Institute ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00-13.00 น.

CILO-ซีโล่ เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2554 และ ปี 2555

ด้วย สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (Community and Industry Linking Office หรือ CILO-ซีโล่) สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เป็น

Syndicate content