ข่าวการวิจัย

เท้าเทียมขยับได้เหมือนธรรมชาติ ผลงานวิศวะ ม.อ.

จากการสำรวจความพิการของคนไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีผู้พิการมากถึง 1.9 ล้านคน ในจำนวนนี้มี “ผู้พิการขาขาด” มากกว่า 50,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่หรือประมาณ 45% ของผู้พิการขาข

ม.อ.สุราษฎร์ ศึกษาประเมินแรงลมชายฝั่งสุราษฎร์ หาความคุ้มค่าตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เกาะพะงัน

ม.อ.สุราษฎร์ ร่วมทำโครงการวิจัยประเมินศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า รองรับธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพะงัน

ประชากรนกบ้านรังนกคณะวิทย์เทคโน เพิ่มเกือบร้อยตัวหลังเริ่มโครงการหนึ่งปีครึ่ง

โครงการวิจัยบ้านรังนกนางแอ่นต้นทุนต่ำ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี มีนกนางแอ่นเข้าทำรังเกือบ 100 ตัว หลังเริ่มวิจัยเพียงปีครึ่ง และสามารถเก็บรังนกขายได้แล้วนอกเหนือจากได้องค

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขา วันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร 3 เ

นักแผ่นดินไหว ม.อ. เผยคนเชื่อโหรเพราะขาดความเข้าใจ แนะหลายหน่วยบูรณาการความรู้-เครื่องมือ สร้างความเชื่อมั่น

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยกรณีที่มีการตื่นกลัวเรื่องการทำนายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวรุนแรง เมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า สถ

ม.อ.แยกสารในบอระเพ็ด พิสูจน์แล้วช่วยลดความดันโลหิต

บอระเพ็ด เป็นสมุนไพรไทย มีรสขม ตามตำราไทย มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้กระหายน้ำ เป็นยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ และลดความดันโลหิต แต่ยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ทีมงานวิจัยของ รศ.ดร.ฉวีวรรณ

ม.อ.จับมือ สกว. หนุนนักวิชาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

“สงขลานครินทร์” เห็นความสำคัญของการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาพื้นที่ จับมือ สกว.

การประชุมวิชาการ IPEC-10 ขยายเวลาส่งบทความ

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 10 (International PSU Engineering Conference) (

เปิดรับงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล "ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554"

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สรรทุนเป็นรางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโย

เอกชนสนใจนวัตกรรมผลงาน ม.อ. เพื่อสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพใช้ในกระบวนการผลิต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้จัดให้มีลงนามการอนุญาตให้ใช้

Syndicate content