ข่าวการวิจัย

พยาบาล ม.อ.พัฒนาเกมส์และกิจกรรมส่งเสริมความจำ ชะลออัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุจะพบการสูญเสียความจำร้อยละ 20-40 ของความจำเดิมและพบความจำบกพร่องมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาหากไม่ได้ป้องกัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนากิจ

เภสัช ม.อ.- ซาโนฟี่ ลงนามร่วมมือทางวิชาการและวิจัย พัฒนาเภสัชฯวิชาชีพ พร้อมรับการเปิดเสรี AEC

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางและคอนซูเมอร์เฮลท์แคร์ ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนความรู้ทางว

แนะนำการปฏิบัติตัวภายใต้สภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่

แนะนำการปฏิบัติตัวภายใต้สภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 สิงหาคม 2555 รวบรวมโดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอเวทีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1¬st Annual PSU Phuket International Conference 2012 “Multidisciplinary Studies on Sustainable Development” ระหว่า

ขอเชิญผู้สนใจที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อต่อขากรรไกรและการบดเคี้ยวเข้าร่วมโครงการฯวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่าง เฝือกสบฟันสเตบิไลต์เซชั่นและเฝือกสบฟันเทอร์โมพลาสติก ต่อการรักษาอาการปวดขมับ ใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร

งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 13.00 น.

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ภาคใต้ในการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

ประดิษฐ์เครื่องผ่าผลปาล์มเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย ลดการบอบช้ำ ปลอดภัย ออกแรงน้อย

ดร.นงเยาว์ เมืองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผ่าผลปาล์มเพื่อวัดความหนาของชั้นเนื้อเยื่อเพื่อการวิจัยในห้

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วม

Syndicate content