ข่าวการวิจัย

ม.อ. ร่วมแก้วิกฤตพลังงาน ตั้งสมาคมเครือข่ายโรงงานควบคุมภาคใต้-กลางตอนล่าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโรงงานควบคุมด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง หลังได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ปี 2557-2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศฝรั่งเศส เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประ

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา เชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2556 เรื่อง "Synchrotron facilities for studies of soft matter and

สิ่งแวดล้อม ม.อ.เสริมวิชาการด้านท่องเที่ยว “ต.ชะแล้” ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่พื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวแ

เชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ”ประจำปี 2556

ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ” ประจำปี 2556 ชิงรางวัล ไอโอลาสโก้ ประเทศไทย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ เงินสด 100,000 บ

เชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 ตามแนวคิดของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดสรรกองทุน เพื่อเป็นรางวัลส

วิศวะ ม.อ. ขอเชิญส่งบทความ เสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “PSU-UNS ICET-2013”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology” (PSU-UNS ICET-2

ผศ.อัญชนา จากหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล รับรางวัล 2012 MAB Young Scientists Awards ของยูเนสโก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ สังกัดหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สถานวิจัยความหลากหลายของคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล

ม.อ.ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและส่งผลงานเข้าประกวดในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555(Thailand Research Expo 2012) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว

Syndicate content