ข่าวการศึกษา

อาจารย์คณะสถาปัตย์ รับรางวัลออกแบบ "F-L-U-D" อยู่-กับ-น้ำ

อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 จากการประกวด experimental design 2012 "F-L-U-D" prize winners

สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่ช่วงเวลาของการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การรายงานตัวของนักศึกษา และ

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ณ ห้องรพีพรร

คณะวิทย์ ม.อ. จับมือภาคอุตสาหกรรม ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ประเดิมส่งชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ก้าวสำคัญของการส่งเสริมผลงาน

ประกาศผลการสอบฯโครงการห้องเรียนวิทย์(โดยการกำกับของม.สงขลานครินทร์) ปีการศึกษา 2555

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"

รับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มี.ค. 55 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้

คณะวิทยาศาสตร์ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัด “คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการค่ายอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ในระหว่างวันที่ 5 – 24 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาส

เปิดรับสมัครสอบตรงผ่านหลักสูตรป.ตรีสาขาภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติ รอบ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2555 (โดยระบบสอบตรงผ่านหลัก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก (ปร.ด.) 2 หลักสูตร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 5

Syndicate content