ข่าวการศึกษา

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเสริมสร้างบัณฑิต ม.อ. (ทุกระดับ) เข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเสริมสร้างบัณฑิต ม.อ.

รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

“ศรีตรังนครินทร์ จำกัด” ของ ม.อ.สุราษฎร์ บริษัทจำลอง : ประสบการณ์ใหม่ที่ต้องลอง

บริษัทจำลอง (Dummy) คือ การจำลองการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการบริหารงานในรูปแบบการทำธุรกิจเสมือนจริง ก่อนจะสำเร็

ชี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสี่ยงภัยน้ำท่วม

พิบัติภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น เช่น น้ำท่วม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ซึ่งอาจเป็นผลจากการบุกรุกภูเขาทำสวนยางพารา ทำให้เกิดการชะล้างหน้

เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัดประชุมวิชาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 หัวข้อ “การพยาบาลยุค 2012 : การแปลงความรู้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร

ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมสังคม และการบริหารครั้งที่ 13 หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องกิ่งเ

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในม.สงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ(เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)สนับสนุนการศึกษามุ่งเน้นงานวิจัยด้านยางพารา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา งานวิจัยด้านยางพารา และงานวิจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่า

รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์และการจัดการความขัดแย้ง

ด้วยสถาบันสันติศึกษาจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์และการจัดการความขัดแย้ง ประจำปี 2555 โดยกำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

นักเรียน สาธิต ม.อ. ได้รับรางวัล การจัดงาน "SCiUS Forum 2nd " ที่เชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งดำเนินการคณะวิทยาศาสตร์แ

Syndicate content