ข่าวการศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อ นศ. ชั้นปีที่ 1 รหัส 55 วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบทักษะคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 55 วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบทักษะคอมพิวเตอร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรม โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมศรีตรังและโครงการบัวหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปน

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ “กระดาษจาก” ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัลจากการประกวด SIFE National Exposition 2012

ความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษจาก” ในพื้นที่ชุมชน “บ้านนายอดทอง” ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ส่งผลให้ทีม SIFE PSU Trang ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสง

คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเป็นข้อตกลงฉบับแรกของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมเปิดคลินิกกฎหมาย ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือทา

ม.อ. หวังลดผลกระทบน้ำท่วม เติมความรู้ “หลักการจัดการลุ่มน้ำ” สู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม “หลักการจัดการลุ่มน้ำ” แก่อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ม.อ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการฯ รับสมัครตั้งแต่ วันที่1-31 กรกฎาคม 25

บัณฑิต ม.อ. ปี 53 มุ่งงานเอกชน กว่าร้อยละ 80 ยังทำงานในภาคใต้

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554 พบว่า 1 ปีหลั

“Soksophath Um” จากกัมพูชาสู่ ม.อ.สุราษฎร์ วิชาการและกิจกรรมในชุมชนคือความประทับใจ

2 ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการให้ทุนนักเรียนต่างชาติ ผู้ต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย หรือ หลักสูตรนานาชาติ ในชื่อ “โครงการรับนักศึกษาต่า

๒๙ - ๓๑ ตุลาคม วันพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ R2M

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2012 ” เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาตลอดจนเปิดช่องทางในการสร

Syndicate content