ข่าวการศึกษา

ทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

การประกันภัยเป็นเรื่องที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังกันมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้การประกันภัย (เช่น การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอัคคีภัย การประ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาการจัดการม.อ.ลงนามร่วมมือ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล พัฒนาทักษะวิชาชีพค้าปลีก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีก ร่วมมือพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านค้าปลีกมืออาชีพ ตอบส

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินการประจำภาคฤดูร้อน/2555 ดังนี้

รับสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Harbin Engineering University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Harbin Engineering University (HEU) เมืองฮาร์บิ้

รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 5 ปีการศึกษา 2556

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้

เชิญผู้สนใจฟังบรรยายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มีกำหนดจัดการบรรยายในโครงการแนะนำทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึ่งได้รับสนับสนุนโดย สวทช.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ดังนี้

    ระดับปริญญาโท
  • สาขาเคมีประยุกต์

ม.อ.ภูเก็ต รับสมัครเข้าศึกษา “ป โท เรียนฟรี มีเงินเดือน” ปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ตรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา เรียนฟรี ! มีเงินเดือน ! (รับจำนวนจำกัด)

โครงการเรียนดี ม.อ.เปิดโอกาสให้เยาวชนคนเก่งทั่วประเทศเข้าศึกษา ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชฯมีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถและเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศในระยะยาว ดังพันธกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยา

Syndicate content