ข่าวการศึกษา

การบรรยายพิเศษเรื่อง Electrospinning :Fundament and Application

07/03/2008 14:00

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Electrospinning : Fundament and Application โดย รองศาสตราจารย์  ดร.

E-book ทางด้านคณิตศาสตร์ ใช้งานได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น !!!

        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแนะนำ SIAM ebooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 300 เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathemati

ประกาศการเข้าชั้นเรียนรายวิชา 890-100 (Preparatory Foundation English)

        รายวิชา 890-100 เข้าชั้นเรียนในช่วง 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา และอีก 1 ครั้งก่อนสอบกลางภาคเท่านั้น

น.ศ.วิทยาการสื่อสาร คว้าชัย ประกวดแผนพีอาร์ ที่ ม.กรุงเทพ

        นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจัดโดย ภาคว

คอมฯ แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รางวัลที่ 3 ในแข่งขันระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award ภายในงาน i-CREATe 2008 จาก ผลงานคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ โดยมี ผศ

Syndicate content