ข่าวการศึกษา

ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS@PSU ประจำปีงบประมาณ 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียน LMS@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator) ด้านการเรียนการสอนของภาควิชาและคณะ และสอ

เปิดจองเวลาเรียน ELLIS สำหรับนศ.รายวิชา 890-101 ภาคเรียน 2/54

เปิดจองเวลาเรียน ELLIS สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-101 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2554 เท่านั้น !!

“เกรียงไกร คมขำ” ผู้นำเครือข่ายเยาวชนจากรั้ว ม.อ. คว้าเยาวชนดีเด่นปี 54

“ผมเชื่อว่าการเรียนสอนคนให้เป็นคน แต่กิจกรรมสอนคนให้ทำงานเป็น เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างคิดแต่จะเรียน แล้วจะมีใครทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง ถ้าเยาวชนไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ

เปิดรับผลงาน น.ศ. เพื่อเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาทั้งระดับปริญ

คณะวิทย์ฯรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2555

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส

เปิดรับสมัครสอบตรงผ่านหลักสูตรป.ตรีสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2555 (โดยระบบสอบตรง) ตั้งแต

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มูลนิธิ สอวน.) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ

ม.อ.ตรัง จัดโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาชีวิตบุคคลต้นแบบ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาชีวิตบุคคลต้นแบบภายใต้งานวิจัย การศึกษาชีวิตบุคคลต้นแบบผ่

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/พิธีมอบ ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล/พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำ บ้านที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม ในวันพฤหัสบ

Syndicate content