ผู้สนใจศึกษาต่อ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1.

หน่วยงานวิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงานภายวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

น.ศ.วิทยาการสื่อสาร คว้าชัย ประกวดแผนพีอาร์ ที่ ม.กรุงเทพ

        นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจัดโดย ภาคว

คอมฯ แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รางวัลที่ 3 ในแข่งขันระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award ภายในงาน i-CREATe 2008 จาก ผลงานคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ โดยมี ผศ

อาจารย์ภาควิชาฯ เครื่องกลได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร

        รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2550 จาก กรมวิชาการเกษตร และจะเข้ารับรางวัลในงา

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

ที่อยู่: สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์/ โทรสาร: +66(0) 7428

ข้อมูลการศึกษา


การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของการศึกษาและการประกอบอา

หน่วยงานบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อกา

Syndicate content