ศิษย์เก่า

หน่วยงานมหาวิทยาลัย


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งขึ้น 4 วิทยาเขตและ 1 เขตการศึกษา จึงทำให้มีหน่วยงานสังกัดในแต่ละวิทยาเขตเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดแบ่งตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงานม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ปี 2551

08/18/2008 00:00

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ ปี2551 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเ

ตระกูลอรรถกระวีสุนทร บริจาคเงิน 2 ล้านบาทแก่ ม.อ.


คุณเหมาะโชค อรรถกระวีสุนทร บุตรชายคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงิน จำนวน 2 ล้าน แก่รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบ

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน”

07/31/2008 11:00

กิจกรรมเวทีสุขภาพ เรื่อง “ทำงานอย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะโรคจากงาน” วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ชาวม.อ. ใครอยากทัศนศึกษาฟรียกมือขึ้น

08/13/2008

ถ้าคุณเป็นชาว ม.อ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์หรือนักศึกษา ไม่จำกัดคณะ สาขาและชั้นปี ไม่ว่าจะเป็น ป.ตรี ป.โทหรือ ป.เอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษาในโครงการ……….

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีโรงอาหารไว้สำหรับบริการนักศึกษา โดยจะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น.

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ห้องสมุด

     ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาควมรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หร
Syndicate content